Polonezköy

    18.yüzyılın  sonunda   Polonya  Devleti Rusya  , Prusya  ve Avusturya  tarafından  bölünerek işgal  edildi.Bu  istila  ve  bölünmeden   sonra  Paris ‘de  Prens  Adam CZARTORYSKİ   Başkanlığında  sürgünde  Polonya Hükümeti  kuruldu .Polonya  özgürlüğüne 120  sene sonra  ancak  1918  senesinde  kavuşacaktı  ve  bu  zaman  zarfında  yalnızca  Osmanlı  İmparatorluğu  Polonya’nın  parçalanmasını hiçbir zaman  kabul etmeyecekti.

    Prens  Adan  CZARTORYSKİ  Polonya’nın  bağımsızlığını Osmanlı  İmparatorluğu  ile  beraber  Ruslara  karşı  savaşarak  elde   edebileceğine  inanmamıştı.Bu  maksatla  1841  yılında  İstanbul’a ünlü  yazar  General   Michal  CZAJKOWSKİ’ yi  göndererek ŞARK  AJANLIĞI   adı  ile  anılan   Polonya  temsilciliğini kurdu.

    CZAJKOWSKİ   daha sonra koşulların gereği  olarak  İslam  dinine  girerek  MEHMET  SADIK  PAŞA  isim  ve rütbesini  almıştır.

    1831   yılında Polonya’da kanlı  olarak  bastırılan  ayaklanmadan  sonra  Fransa  ve  Osmanlı’ya  çok  sayıda    Polonyalı   sığınmıştır.Czajkowski  asker   ailelerinin  barınabilmesi  için   Prens  Adam  CZARTORYSKİ’nin  onayını  alarak  o zamanlar  da  çingene  konağı adı  ile  anılan  5000 dönüm  büyüklüğündeki  bugünkü  Polonezköy  topraklarını  (o zamanlarda     Karaköy’ deki SEN  BENOİT  Lisesi Lazarist  papazların  inek  çiftliğinin  bir kısmıdır) sonsuza dek kiralarlar  ve   1842  yılında köy kurulur. Daha sonra  topraklar   1881  yılında  Prens  tarafında  satın  alınır.POLONEZKÖY’ün  ilk  adı  Prensin adından  esinlenerek ADAMPOL  ,yani  ADAM’ın  tarlası  olarak  adlandırılır.

    1853-1856  KIRIM harbine  Polonya ‘lılar  Polonya’nın  kuruluşunu  sağlayabilmek  inancıyla  iki  alayı (takriben  8000 kişi  olarak ) Osmanlıların yanında  MEHMET SADIK  PAŞA   kumandasında , harbe  iştirak  ederler.

    Kırım savaşı  sonrası  ADAMPOL’e  yerleşen  asker  ve  göçmenler  verimsiz  ve  işlenmemiş bu toprakları  çıplak elleriyle çiçek bahçelerine  dönüştürdüler.

    Sultan ABDÜLMECİT  harp  sonrası bir  ferman  yayınlayarak  savaşa  iştirak eden subay  ve askerleri  ödüllendirdi  ve  köyde   yaşayanlara  vergi  muafiyeti  getirdi. Bu  arada  askerlere  moral  vermek  için  İstanbul’a  gelen  Polonya’nın  gelmiş  geçmiş  en  büyük  vatansever  şairi  ADAM  MİCKİEWİCZ   Kasımpaşa’da   vefat  etmiştir.

     Polonezköy  Türk  misafirperverlik  ve  toleransının  gösterisi  olup  TÜRKİYE- POLONYA  dostluğunun  bir  sembolüdür.